Aktualności

30.08.2019

Wyniki oznaczeń próbek pobranych w dniu 29 sierpnia 2019 r. na zlecenie WIOŚ w Warszawie przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ – Oddział w Warszawie w związku z awarią rurociągów technologicznych MPWiK i zrzutem ścieków nieoczyszczonych do rzeki Wisły

Wyniki oznaczeń próbek pobranych w dniu 29 sierpnia 2019 r. na zlecenie WIOŚ w Warszawie przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ – Oddział w Warszawie w związku z awarią rurociągów technologicznych MPWiK i zrzutem ścieków nieoczyszczonych do rzeki Wisły

1) próbka jednorazowa ścieków pobranych o godzinie 14.30 z wylotu przy ul. Farysa 1

pH – 8,30,

temperatura – 23,9 ° C,

 

2) próbka wody z rzeki Wisły powyżej zrzutu ścieków (tło)

pH – 9,00,

temperatura - 26,9 ° C,

tlen rozpuszczony - 10,3 mg/dm3,

przewodność - 870 mS/cm,

 

3) próbka wody z rzeki Wisły poniżej zrzutu ścieków ok. 500 m, pobór brzegowy

pH – 8,80,

temperatura - 26,2 ° C,

tlen rozpuszczony – 7,8 mg/dm3,

przewodność - 1045 mS/cm.

Powyższe wyniki wskazują na wpływ zrzutu na jakość wody rzeki Wisły w kolejnych oznaczeniach  tj. przewodność elektrolityczna i tlen rozpuszczony.

Analiza jakościowa pobranych próbek wody i ścieków, za pomocą spektrometrii w podczerwieni przy użyciu urządzenia Mobile-IR Bruker do szybkiej oceny analizy ryzyka oraz za pomocą spektroskopii ramanowskiej przy użyciu urządzenia SLM Safran, nie wykazała substancji specyficznych (niebezpiecznych). 

4) próbka wody z rzeki Wisły pobranej o godzinie 6.15 powyżej ujęcia wody przy ul. Grabówka w Płocku

pH – 8,00,

temperatura – 23,3 ° C,

azot amonowy – <0,078 mg/l,

azot ogólny – 1,36 mg/l,

tlen rozpuszczony – 7,71 mg/dm3,

przewodność - 778 mS/cm.

 

5) próbka jednorazowa ścieków pobranych o godzinie 14.30 z wylotu przy ul. Farysa 1

Azot ogólny – 70,6 mg/l,

Azot amonowy - 52 mg/l

Fosfor ogólny – 9,49 mg/l,

Chlorki – 262 mg/l,

Siarczany – 91,2 mg/l,

Fenole lotne - indeks fenolowy – 0,117 mg/l,

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy – 0,397 mg/l,

Cyjanki wolne – 0,009 mg/l,

Cyjanki związane – 0,012 mg/l,

Zawiesina ogólna – 336 mg/l,

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym – 35,6 mg/l,

Detergenty niejonowe – 4,48 mg/l,

 

6) próbka wody z rzeki Wisły powyżej zrzutu ścieków ok. 50 m (tło)

Azot ogólny – 1,61 mg/l,

Fosfor ogólny –0,13 mg/l,

Chlorki – 163 mg/l,

Siarczany – 54,1 mg/l,

Fenole lotne - indeks fenolowy – <0,002 mg/l,

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy –<0,100 mg/l,

Cyjanki wolne – <0,005 mg/l,

Cyjanki związane – <0,005 mg/l,

Zawiesina ogólna – 26 mg/l,

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym – 8,8 mg/l,

Detergenty niejonowe – 0,506 mg/l,

tlen rozpuszczony – 10,1 mg/dm3,

przewodność - 870 mS/cm,

 

7) próbka wody z rzeki Wisły poniżej zrzutu ścieków ok. 500 m, pobór brzegowy

Azot ogólny – 15 mg/l,

Azot amonowy – 10,1 mg/l

Fosfor ogólny – 1,76 mg/l,

Chlorki – 178 mg/l,

Siarczany – 61,2 mg/l,

Fenole lotne - indeks fenolowy – <0,002 mg/l,

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy –<0,100 mg/l,

Cyjanki wolne – <0,005 mg/l,

Cyjanki związane – <0,005 mg/l,

Zawiesina ogólna – 101 mg/l,

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym – 34,7 mg/l,

Detergenty niejonowe – 1,20 mg/l,

tlen rozpuszczony – 7,8 mg/dm3,

przewodność - 1045 mS/cm.

Powyższe wyniki wskazują na negatywny wpływ zrzutu ścieków na jakość wody rzeki Wisły w kolejnych oznaczeniach  tj. ChZTCr, azot ogólny, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, detergenty niejonowe, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, przewodność.

 

Data publikacji : 30.08.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 343
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski