Aktualności

30.08.2019

Wyniki kolejnych oznaczeń próbek pobranych w dniu 28 sierpnia 2019 r. na zlecenie WIOŚ w Warszawie przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ – Oddział w Warszawie w związku z awarią rurociągów technologicznych MPWiK i zrzutem ścieków nieoczyszczonych do rzeki Wisły

Wyniki kolejnych oznaczeń próbek pobranych w dniu 28 sierpnia 2019 r. na zlecenie WIOŚ w Warszawie przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ – Oddział w Warszawie w związku z awarią rurociągów technologicznych MPWiK i zrzutem ścieków nieoczyszczonych do rzeki Wisły

1) próbka jednorazowa ścieków pobranych o godzinie 12.34 z wylotu przy ul. Farysa 1

Azot ogólny – 63,2 mg/l,

Fosfor ogólny – 7,31 mg/l,

Zawiesina ogólna – 320 mg/l,

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym – 27,1 mg/l,

Detergenty niejonowe – 4,95 mg/l,

 

2) próbka wody z rzeki Wisły powyżej zrzutu ścieków (tło)

Azot ogólny – 2,00 mg/l,

Fosfor ogólny – 0,156 mg/l,

Zawiesina ogólna – 44 mg/l,

detergenty niejonowe – 0,282 mg/l,

 

3) próbka wody z rzeki Wisły poniżej zrzutu ścieków ok. 50 m, pobór brzegowy

Azot ogólny – 40,3 mg/l,

Fosfor ogólny – 3,32 mg/l,

Zawiesina ogólna – 145 mg/l,

Detergenty niejonowe – 4,39 mg/l,

 

Powyższe wyniki wskazują na wpływ zrzutu na jakość wody rzeki Wisły w kolejnych oznaczeniach  tj. ChZTCr azot ogólny, zawiesina, fosfor ogólny, detergenty niejonowe.

 

4) próbka wody z rzeki Wisły pobranej o godzinie 15.40 powyżej ujęcia wody przy ul. Grabówka w Płocku

pH – 8,40,

temperatura – 25 ° C,

azot amonowy – <0,078 mg/l,

azot ogólny – 1,51 mg/l,

tlen rozpuszczony – 9,41 mg/dm3,

przewodność - 762 mS/cm.

 

Data publikacji : 30.08.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 331
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski