Aktualności

02.08.2019

Ujawnienie odpadów magazynowanych niezgodnie z przepisami prawa w Lipowcu Kościelnym

Kilkadziesiąt beczek z nieznaną substancją stanowiącą odpad znaleźli Inspektorzy WIOŚ w Warszawie na terenie hali magazynowej w Lipowcu Kościelnym.

Odpady te są magazynowane w sposób, który może powodować zagrożenie dla środowiska, dlatego też WIOŚ skierował do Komendy Powiatowej Policji w Mławie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby, które dopuściły się tego procederu. Tego rodzaju nielegalne działania zagrożone są karą pozbawienia wolności do 5 lat.

Ponadto, zgodnie z nowymi kompetencjami WIOŚ, takie postępowanie z odpadami jest również podstawą do wszczęcia wobec ich posiadacza podstępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej, która może sięgać nawet do miliona złotych.

Obecnie WIOŚ w Warszawie oraz Policja prowadzą dalsze działania mające na celu pełne wyjaśnienie sprawy oraz ustalenie składu chemicznego magazynowanych odpadów. Wstępne badania wykonane przez Straż Pożarną potwierdziły, że substancje te nie są wybuchowe i nie stanowią bezpośredniego zagrożenia samozapłonem.

Ujawnione miejsce zostało zabezpieczone przez funkcjonariuszy Policji z Mławy.

Data publikacji : 02.08.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 643
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski