Aktualności

19.07.2019

Ujawnienie odpadów niebezpiecznych na parkingu w powiecie grójeckim

8 lipca 2019 r. inspektorzy WIOŚ w Warszawie przy współudziale Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawa przeprowadzili czynności kontrolne na terenie parkingu samochodowego (TIR) zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie restauracji w miejscowości Bikówek, gm. Grójec.

W wyniku działań Inspekcji stwierdzono, że na terenie parkingu znajduje się naczepa samochodowa  pozostawiona przez nieznaną osobę, z której nastąpił wyciek niezidentyfikowanej substancji.  Na naczepie znajdowały się odpady przemysłowe  w różnych opakowaniach (mauzerach, beczkach i pojemnikach). Szacunkowa ilość odpadów to ok. 38 Mg. Podczas prowadzonych działań stwierdzono, że wyciek substancji  nastąpił z uszkodzonego pojemnika. Wyciek został zutylizowany przez JRG 6 Komendy Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawa, a znajdujące się w uszkodzonym pojemniku odpady zostały zabezpieczone.

W kolejnym dniu kontroli na zlecenie inspektorów Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z udziałem Jednostki Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej (JRG nr 2 w Radomiu) pobrało próbki i wykonało badania odpadów, które potwierdziły obecność substancji niebezpiecznych, posiadających również właściwości łatwopalne.

W wyniku przeprowadzonych działań Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska skierował wniosek do Prokuratury Rejonowej w Grójcu o podjęcie czynności wyjaśniających i postępowania przygotowawczego w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 183 § 1 Kodeksu karnego. Składowanie odpadów w sposób skutkujący spowodowaniem zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób lub spowodowanie zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach jest przestępstwem w środowisku sankcjonowanym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Skierowano również wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Grójec o zobowiązanie posiadacza odpadów do usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazyno-wania zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.).

Czynności prokuratury i WIOŚ w Warszawie są nadal w toku.

Data publikacji : 19.07.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 222
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski