Aktualności

28.06.2019

Kontrole transportów odpadów

27 czerwca 2019 z inicjatywy Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zorganizowana została prewencyjna akcja kontroli transportów odpadów na wybranych drogach województwa mazowieckiego.

Kontrole prowadzone były w subregionie:

  • ostrołęckim, w którym został ulokowany 1 punkt stały na terenie Ostrołęki i jeden punkt rotacyjny,
  • radomskim, w którym punkty zlokalizowano w miejscowościach Kolonia Jedlnia-Letnisko i Barak.

W działaniach uczestniczyli również przedstawiciele:

  • Policji,
  • Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z siedzibą w Radomiu,
  • Krajowej Administracji Skarbowej.

W trakcie prowadzonych działań skontrolowano łącznie 47 pojazdów, z których 11 dokonywało transportu odpadów.

Głównym celem prowadzonych kontroli była weryfikacja legalności dokonywanych transportów odpadów zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym. Inspektorzy sprawdzali m. in. czy kierowcy posiadali wymagane dokumenty transportowe określające rodzaj przewożonych odpadów i docelowe miejsce ich dostarczenia. Sprawdzano także oznakowanie pojazdów.

W wyniku prowadzonych działań ujawniono:

  1. 1 transport odpadów komunalnych bez oznakowania oraz bez wymaganych dokumentów transportowych określających miejsce pochodzenia i przeznaczenia transportowanych odpadów,
  2. 1 transport odpadów papieru i tektury bez wymaganych dokumentów transportowych określających miejsce pochodzenia i przeznaczenia transportowanych odpadów,
  3. 2 transporty zrębek drewna z terenu Litwy. W związku z niejasnościami co do sposobu ich klasyfikacji, inspektorzy będą prowadzili dalsze czynności kontrolne w podmiocie do którego kierowane były zatrzymane transporty.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że 24 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, które określa szczegółowe wymagania dla środków transportu i sposobu transportowania odpadów. Nieprzestrzeganie określonych rozporządzeniem wymagań zagrożone jest sankcjami karnymi i administracyjnymi, w wysokości do 100 000 zł.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie planuje organizację kolejnych prewencyjnych kontroli transportów odpadów.

Data publikacji : 28.06.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 541
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski