Aktualności

27.06.2019

Ćwiczenia planu operacyjno-ratowniczego obowiązującego w Centralnym Magazynie Dystrybucyjnym firmy Bayer Sp. z o.o.

W dniu 19 czerwca 2019 r. WIOŚ w Warszawie uczestniczył w ćwiczeniach  planu operacyjno-ratowniczego obowiązującego w Centralnym Magazynie Dystrybucyjnym firmy Bayer Sp.
z o.o., zlokalizowanym w miejscowości Pass 14,  – który jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W ćwiczeniach oprócz pracowników ww. zakładu udział brały jednostki PSP i OSP z terenu powiatu warszawskiego zachodniego oraz pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego  Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Udział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w ćwiczeniach stanowi realizację zapisu § 5 Porozumienia zawartego w dniu 5.07.2013 r. pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska a Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w sprawie współpracy w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom oraz usuwania ich skutków w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W ramach ćwiczeń Inspekcja Ochrony Środowiska ćwiczyła realizację własnej, wewnętrznej procedury obowiązującej w przypadku wystąpienia poważnej awarii oraz dokonywała identyfikacji substancji chemicznych wykorzystując mobilny sprzęt laboratoryjny, zakupiony w ramach projektu pn. „Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka wystąpienia poważnej awarii, organizacja systemu monitoringu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych”.

Data publikacji : 27.06.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 371
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski