Aktualności

21.06.2019

Udaremnienie próby porzucenia odpadów przemysłowych w magazynie na terenie gminy Pniewy, w powiecie grójeckim

11 czerwca 2019 r. inspektorzy WIOŚ w Warszawie z funkcjonariuszami Policji z Komendy Powiatowej w Grójcu rozpoczęli kontrolę ujawnionego nielegalnego miejsca zmagazynowania odpadów przemysłowych w miejscowości Wólka Załęska, gm. Pniewy, powiat grójecki.

W wyniku działań Inspekcji stwierdzono, że na terenie nieruchomości znajduje się 120 różnego rodzaju pojemników z odpadami. Z zabezpieczonych w trakcie czynności dokumentów wynika, że na terenie obiektu zmagazynowanych jest ok 24 Mg (ton) odpadów, w tym ok. 14,8 Mg odpadów niebezpiecznych.

Inspektorzy WIOŚ ustalili, że odpady te przywiezione zostały z województwa podkarpackiego. O zaistniałym zdarzeniu powiadomiono Wójta Gminy Pniewy oraz WIOŚ w Rzeszowie.

W dniu rozpoczęcia kontroli na zlecenie inspektorów Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z udziałem Jednostki Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej (JRG6, Warszawa) pobrało próbki i wykonało badania odpadów, które potwierdziły obecność substancji niebezpiecznych, posiadających również właściwości łatwopalne.

W wyniku przeprowadzonych działań Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska skierował wniosek do Prokuratury Rejonowej w Grójcu o podjęcie czynności wyjaśniających i postępowania przygotowawczego w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 183 § 1 Kodeksu karnego. Składowanie odpadów w sposób skutkujący spowodowaniem zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób lub spowodowanie zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach jest przestępstwem w środowisku sankcjonowanym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

W sprawie zatrzymano już 5 osób. Czynności prokuratury i WIOŚ w Warszawie są nadal w toku.

Data publikacji : 21.06.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 484
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski