Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

05.02.2019

Udział przedstawicieli WIOŚ w Warszawie w konferencji nt. „Ochrona wód przed zanieczyszczeniami produkcji rolniczej – dobre praktyki rolnicze a nowy „Program azotanowy”.

29 stycznia 2019 r. przedstawiciele Delegatury WIOŚ w Ciechanowie wzięli udział w konferencji  nt. „Ochrona wód przed zanieczyszczeniami produkcji rolniczej – dobre praktyki rolnicze  a nowy „Program azotanowy” zorganizowanej przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku.

Tematem wiodącym konferencji było stosowanie dobrych praktyk rolniczych, mających na celu ochronę wód, gleb i powietrza przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez nawozy i nawożenie w kontekście „Programu azotanowego” oraz propagowanie konkursu Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego. W konferencji udział wzięli rolnicy oraz doradcy rolniczy.

Przedstawiciele Delegatury w Ciechanowie przedstawili zagadnienia dotyczące kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska podmiotów w zakresie stosowania „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Po wystąpieniu przedstawiciele Delegatury udzielili odpowiedzi na liczne pytania dot. realizacji Programu przez kontrolowanych i procedur kontrolnych.

Data publikacji : 05.02.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 606
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski