Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

27.12.2018

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie przeszkolili funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu z zakresu uchwały „antysmogowej”

19 grudnia 2018 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu przeprowadzili szkolenie dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu dotyczące ograniczeń i zakazów wynikających z uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, potocznie nazywanej uchwałą „antysmogową”.

Zgodnie z uchwałą:

  • od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:

-   mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

-   węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,

-   węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,

-   paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),

  • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
  • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie,
  • od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Podczas szkolenia funkcjonariusze Straży Miejskiej w Radomiu zostali zapoznani z rodzajami opału, które zgodnie z uchwałą antysmogową nie mogą być spalane w piecach, kotłach o mocy do 1 MW oraz kominkach, rodzajami instalacji, których dotyczy uchwała, a także wprowadzonymi okresami przejściowymi.

Z uwagi na fakt, że funkcjonariusze Straży Miejskiej w Radomiu prowadzą kontrole w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających ze wspomnianej uchwały, omówiono również problematykę prowadzenia kontroli, przedstawiono i omówiono metody i urządzenia do pomiaru wilgotności opału, a także sposób postępowania w przypadku niestosowania się do wymogów wynikających z uchwały.

Data publikacji : 27.12.2018

Data modyfikacji : 28.12.2018 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 730
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski