Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

18.12.2018

Szkolenie Formy prawne współdziałania Inspekcji Ochrony Środowiska z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

13 grudnia 2018 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zorganizował szkolenie pn. Formy prawne współdziałania Inspekcji Ochrony Środowiska z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w trakcie którego prowadzący prof. dr hab. Wojciech Radecki oraz dr Daria Danecka z Instytutu Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk - Zakład Prawa Ochrony Środowiska we Wrocławiu omówili problematykę penalizacji wykroczeń i przestępstw przeciwko środowisku w świetle ostatnich zmian wprowadzonych ustawą z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479).

Szkolenie otworzył Pan Paweł Ciećko – Główny Inspektor Ochrony Środowiska, który powitał wszystkich uczestników oraz wskazał na główne cele jakie Inspekcja stawia sobie do zrealizowania w 2019 roku.

Oprócz licznie przybyłych przedstawicieli inspektoratów Inspekcji Ochrony Środowiska z całego kraju, w szkoleniu wzięli także udział pracownicy:

  • Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
  • Prokuratury Krajowej oraz Prokuratur Okręgowych z obszaru województwa mazowieckiego,
  • Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
  • Komendy Stołecznej Policji,
  • Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu,
  • Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu drogowego.

W efekcie przeprowadzonego szkolenia i wywiązanej dyskusji opublikowane zostanie opracowanie, wskazujące na optymalny model współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości z organami administracji w zakresie ścigania wykroczeń i przestępstw przeciwko środowisku, który zostanie w materiałach szkoleniowych przekazany wszystkim zainteresowanym służbom.

 

Data publikacji : 18.12.2018

Data modyfikacji : 19.12.2018 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 1569
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski