Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

26.11.2018

Udział WIOŚ w Warszawie w ćwiczeniach dotyczących poważnych awarii przemysłowych

16 listopada 2018 r. pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie brali udział w ćwiczeniach na terenie zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - FERTICO Sp. z o.o. w Błoniu organizowanych przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim-Zachodnim.

Celem ćwiczeń było m.in.:

  • sprawdzenie funkcjonowania w zakładzie Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego, w tym jego przydatności podczas rzeczywistych działań ratowniczo-gaśniczych,
  • sprawdzenie współdziałania pracowników zakładu z podmiotami ratowniczymi przy prowadzeniu działań ratowniczych,
  • doskonalenie współdziałania przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie z podmiotami ratowniczymi,
  • rozpoznanie przez pracowników Laboratorium i Wydziału Inspekcji WIOŚ w Warszawie zagrożeń dla ludzi i środowiska w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej przy użyciu Mobilnego Laboratorium do Szybkiej Oceny Ryzyka oraz specjalistycznego pojazdu wyposażonego w spektrometr w podczerwieni Rapid Plus.

Ponadto pracownicy WIOŚ w Warszawie ćwiczyli wewnętrzne procedury postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w zakładzie dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Data publikacji : 26.11.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 565
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski