Aktualności

23.11.2018

Udział Przedstawicieli WIOŚ w Warszawie w szkoleniu dotyczącym „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”

Szkolenie dotyczące „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, odbyło się w dniach 19-21 listopada 2018 r. w siedzibie Oddziału Radomskiego Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i na terenie gospodarstwa Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Grabowie powiat zwoleński.

Przedstawiciele Delegatury WIOŚ w Radomiu przeprowadzili wykłady dla trenerów - specjalistów z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego z całego kraju, którzy nabytą wiedzę mają przekazywać bezpośrednio rolnikom oraz pomiotom związanym z produkcją lub przetwórstwem rolnym. Szkolenia obejmowały zarówno charakterystykę „Programu” jak i praktyczną ocenę jego realizacji w formie bezpośredniej kontroli gospodarstwa rolnego.

Wystąpienia Przedstawicieli WIOŚ kończyła żywa dyskusja i odpowiedzi na liczne pytania związane ze szczegółami „Programu” oraz procedurami kontroli gospodarstwa rolnego, stosowanymi przez Inspekcję Ochrony Środowiska.

Data publikacji : 23.11.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 359
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski