Aktualności

15.11.2018

Ćwiczenia manewrowe pod kryptonimem „SOUDAL 2018”.

5 listopada 2018 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu zorganizowała ćwiczenia manewrowe pod kryptonimem „SOUDAL 2018” na terenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej SOUDAL Manufacturing sp. z o.o. w Pionkach. Ćwiczenia miały na celu m.in. sprawdzenie funkcjonowania w zakładzie Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego (WPOR) i jego przydatności podczas rzeczywistych działań ratowniczo-gaśniczych, oraz sprawdzenie współdziałania służb technicznych zakładu z podmiotami ratowniczymi przy prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych.

W ramach ćwiczeń przeprowadzono ewakuację pracowników, akcję ratowniczo – gaśniczą oraz pomoc medyczną dla osób poszkodowanych. Ponadto sprawdzono komunikację poszczególnych służb (w tym. m.in. inspektorów WIOŚ Delegatura w Radomiu) w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

Do ćwiczeń zostały wytypowane 3 Reprezentatywne Zdarzenia Awaryjne (RZA) zawarte w obowiązującym w zakładzie Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym:

Epizod I – Uwolnienie gazu palnego w pomieszczeniu typu gas-house z zapłonem.

W wyniku nieszczelności instalacji doprowadzającej gaz do głowicy napełniającej pojemniki aerozolowe nastąpiło uwolnienie propelentu (propanu-butanu) do wnętrza pomieszczenia, w którym napełnia się pojemniki aerozolowe. Wskutek uwolnienia gazu doszło do zapłonu mieszaniny i wybuchu wewnątrz gas-hausu. Dopływ gazu został zamknięty ręcznie po 5 min. Całkowita masa spalonego gazu (wybuch + pożar) wynosiła ok. 0,55Mg.

Epizod II – Pożar w magazynie

Wybuch w pomieszczeniu kontenera, gdzie napełniane są pojemniki z piankami poliuretanowymi spowodował wykonanie niekontrolowanych manewrów wózkiem widłowym przez pracownika magazynu. Wskutek czego nastąpiło przebicie kilkunastu sztuk pojemników zawierających pianę poliuretanową, które spowodowało wytworzenie atmosfery wybuchowej i pożar materiałów opakowaniowych i rozszczelnionych pojemników aerozolowych. Woda pogaśnicza systemem kanalizacji została odprowadzona do zbiornika wód pogaśniczych znajdującego się na terenie zakładu. W wyniku zdarzenia 1 osoba została ranna, którą hospitalizowano powyżej 24h.

Epizod III – Pożar powierzchniowy par acetonu na tacy awaryjnej

W czasie kiedy doszło do wybuchu w kontenerze napełniania pojemników z piankami poliuretanowymi na stanowisku rozładowania cystern trwało opróżnianie pojazdu, który dowiózł do zakładu aceton. Kierowca ciężarówki w panice odjeżdża cysterną nie odłączając węża rozładunkowego od cysterny. W wyniku manewru nastąpił wyciek ok. 2,5 m3 acetonu na tacę awaryjną i w następstwie pożar powierzchniowy. Część rozlanej cieczy została odprowadzona do zbiornika awaryjno-resztkowego. W wyniku zdarzenia 1 osoba została ranna, którą hospitalizowano powyżej 24h.

W ramach manewrów poinformowano WIOŚ Delegaturę w Radomiu o wystąpieniu awarii. Inspektor WIOŚ pozostający w gotowości na wypadek wystąpienia zdarzeń stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska udał się na miejsce awarii dokonując czynności kontrolno-rozpoznawczych. Ustalono, że awaria polegająca na uwolnieniu gazu propan-butan w pomieszczeniu typu gas-house wraz z zapłonem miała charakter poważnej awarii przemysłowej spełniającej kryteria zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, którego dokonano aplikacyjnie.

W akcji brało udział 30 zastępów PSP z: Radomia, Zwolenia, Kozienic, Lipska, Białobrzeg, Szydłowca, Przysuchy, Nowego Dworu Mazowieckiego, Wołomina, Ostrołęki, Warszawy, Piaseczna, Otwocka, Wyszkowa i Ostrowi Mazowieckiej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Radomia. Z uwagi na zadysponowanie dużych sił, kierujący akcją ratowniczą powołał sztab.

Ćwiczenia manewrowe pozwoliły na doskonalenie współdziałania PSP i WIOŚ Delegatura w Radomiu w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.

Data publikacji : 15.11.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 411
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski