Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

25.10.2018

Udział przedstawicieli WIOŚ w Warszawie w spotkaniach w ramach programu „Czyste Powietrze”

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadzili w 44 gminach spotkania edukacyjno-informacyjne w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował program priorytetowy „Czyste Powietrze”, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację czy wymianę wysokoemisyjnego kotła grzewczego.

Mając na uwadze potrzebę szerszego dotarcia do społeczeństwa z informacjami dotyczącymi zarówno problemu jakości powietrza w poszczególnych gminach, jak i programu finansowego wspierania likwidacji emisji zanieczyszczeń do powietrza z domów indywidualnych, resort środowiska przygotował cykl spotkań mających charakter edukacyjny i informacyjny, składający się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy mówi o edukacji ekologicznej, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wyjaśnia problem wysokiej i niskiej emisji zanieczyszczeń oraz mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie. Cześć druga informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Trzecia natomiast zawiera informacje jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie m.in. na termomodernizację domu czy wymianę pieca.

Więcej informacji dotyczących programu priorytetowego „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie Ministerstwa Środowiska https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/o-programie/, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej http://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/  i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu.

  • Program "Czyste powietrze"
    Program "Czyste powietrze"
Data publikacji : 25.10.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 1153
Opublikowane przez Iwona Kalinowska-Witowska