Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

04.10.2018

Udział przedstawicieli WIOŚ w Warszawie Delegatura w Radomiu w krajowych ćwiczeniach ratowniczych pod kryptonimem „FALA 2018”

Na zaproszenie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  przedstawiciele WIOŚ w Warszawie Delegatura w Radomiu wzięli udział w pracach Sztabu Strategicznego w ramach krajowych ćwiczeń ratowniczych pod kryptonimem „FALA 2018”.

Ćwiczenia odbywały się w 36 godzinnym systemie pracy ciągłej ratowników i sztabu akcji.

Celem głównym ćwiczeń było podniesienie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do zwalczania skutków wystąpienia powodzi oraz sprawdzenie elementów akcji ratowniczej w tym współdziałania pomiędzy pododdziałami centralnego odwodu operacyjnego oraz podmiotami i instytucjami współdziałającymi takimi jak: WIOŚ, WBiZK, Wody Polskie, Pogotowie Ratunkowe, Policja.

Ćwiczenia obejmowały kilka epizodów w tym dwa, których elementem było zanieczyszczenie środowiska, a mianowicie:

- EPIZOD 1 - w wyniku nieszczelności rurociągu przechodzącego pod dnem Stawu Górnego w Pionkach nastąpił wyciek substancji ropopochodnej i pojawienie się plamy olejowej na powierzchni zbiornika. O zdarzeniu powiadomiono KM PSP w Radomiu. W pierwszej fazie zdarzenia zadysponowano JRG 4 w Pionkach, która rozpoznała zagrożenie, zabezpieczyła miejsce zdarzenia oraz przekazała szczegółowe informacje do Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP (SKKM). Na miejsce zdarzenia zadysponowano dodatkowe zastępy PSP, które zlikwidowały zagrożenie stosując zaporę pneumatyczną, naturalną zaporę sorpcyjną z bel słomy oraz uszczelniono wyciek z rurociągu.

W akcji uczestniczyło 10 zastępów PSP z Radomia, Pionek, Płocka i Sandomierza w tym 2 grupy wodno-nurkowe i 2 specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego.

SKKM powiadomiło o zdarzeniu dodatkowe służby wynikające z charakterystyki zdarzenia m.in.: WIOŚ, Policję, Pogotowie Ratunkowe. Przedstawiciele WIOŚ zadysponowali na miejsce zdarzenia inspektora wraz z ekipą pomiarową. Przybyły na miejsce inspektor WIOŚ przeprowadził oględziny miejsca zdarzenia oraz wskazał ekipie pomiarowej miejsca poboru prób (ze zbiornika i z rzeki Zagożdżonki poniżej zbiornika).

- EPIZOD 2 - w wyniku fali powodziowej doszło do uwolnienia się ok. 8 Mg oleju przekładniowego do Wisły z Elektrowni ENEA WYTWARZANIE sp. z o.o. W akcji uczestniczyło 10 zastępów PSP z Kozienic, Radomia, Płocka, Rzeszowa i Lublina. Do likwidacji zagrożenia zastosowano naturalną zaporę sorpcyjną z bel słomy oraz zaporę płaszczową. O awarii powiadomiono również przedstawicieli WIOŚ pracujących w Sztabie, którzy zadysponowali na miejsce zdarzenia inspektora wraz z ekipą pomiarową. Przybyły na miejsce inspektor WIOŚ przeprowadził oględziny miejsca zdarzenia oraz wskazał ekipie pomiarowej miejsca poboru prób z rzeki Wisły: z miejsca zdarzenia i poniżej zastosowanych zapór w celu ustalenia skuteczności podjętych przez PSP działań.

Udział w ćwiczeniach przyczynił się do doskonalenia współdziałania służb ratowniczych z WIOŚ na wypadek zdarzeń mogących zagrozić środowisku .

Data publikacji : 04.10.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 657
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski