Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

28.06.2018

Udział inspektorów WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ciechanowie w ćwiczeniach manewrowych jednostek straży pożarnej przeprowadzonych na terenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie w dniu 26 czerwca 2018 r. uczestniczyli w ćwiczeniach manewrowych jednostek straży pożarnej przeprowadzonych na terenie zakładu Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim zaliczanego do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie i doskonalenie procedur dotyczących prowadzenia akcji ratowniczej.

Zgodnie z założeniami scenariusza ćwiczeń, w wyniku nieszczelności kołnierza na rurociągu nastąpił wyciek gazu palnego pod ciśnieniem i utworzenie się chmury palnych gazów. W wyniku zapłonu po 60 sekundach doszło do wybuchu gazu i pożaru strumieniowego o zasięgu płomieni do 5 metrów. Zostały zawiadomione służby ratownicze które nadzorowały kontrolowane spalanie i zamknięcie zaworu odcinającego.

Dodatkowo – w wyniku błędu ludzkiego - podczas prowadzenia załadunku zbiornika doszło do  urwania króćca zbiornika i  wycieku chloru na szczelną tacę o pow. ok. 284 m2 . Wytworzyła się chmura palnych par z powietrzem, w wyniku zapłonu doszło do wybuchu pożaru rozlewiska. Kilku pracowników uległo poparzeniom i zatruciu.

W ramach akcji ratunkowej na ww. okoliczności przeprowadzono następujące pozorowane działania: zabezpieczono uszkodzony rurociąg, określono rodzaj i rozmiary zagrożenia,  wyznaczono strefy zagrożenia, zlikwidowano źródła emisji oraz ograniczono skutki zdarzenia. Równocześnie prowadzono  ewakuację osób poszkodowanych z miejsca awarii i udzielono im pierwszej pomocy.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Ciechanowie, po usunięciu zagrożenia, dokonali rozpoznania miejsca zdarzenia oraz sprawdzili zamknięcie zaworu klapy na zbiorniku retencyjnym odcinającego odpływ ścieków opadowych z kanalizacji deszczowej do rzeki Wisły.

W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki :

JRG Nowy Dwór Mazowiecki, JRG Ciechanów, JRG 6 KMPSP Warszawa, JRG Pruszków, JRG Mińsk Mazowiecki, JRG Wołomin, JRG Sierpc, JRG Pułtusk, JRG Żuromin, JRG 2 Siedlce, OSP Czosnów, OSP Zakroczym, OSP Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa JRG 3 oraz Zakładowa Grupa Ratownicza  Reckitt Benckiser.

Nad bezpieczeństwem ruchu drogowego wokół zakładu podczas ćwiczeń czuwała Policja oraz pracownicy ochrony zakładu.

Ćwiczenia wykazały, że dzięki udanej współpracy poszczególnych służb w krótkim czasie udało się opanować sytuację i usunąć zagrożenie.

Data publikacji : 28.06.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 746
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski