Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

21.06.2018

Udział I Zastępcy Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w spotkaniu służb, inspekcji i straży działających w województwie mazowieckim.

21 czerwca 2018 r. z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzisława Sipiery w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się spotkanie służb, inspekcji i straży działających na obszarze województwa, którego celem było omówienie działań związanych z bezpieczeństwem mieszkańców Mazowsza w związku z nadchodzącym sezonem wakacyjnym, w szczególności:

  • bezpieczeństwem nad wodą;
  • zabezpieczeniem niestrzeżonych kąpielisk;
  • zabezpieczeniem wyjazdów wakacyjnych dzieci i młodzieży;
  • przeciwdziałaniem zażywaniu przez dzieci i młodzież dopalaczy;
  • uprawianiem żeglugi, sportu, rekreacji i wodnych przewozów komercyjnych nad wodą;
  • bezpieczeństwem składowania odpadów.

W spotkaniu udział wziął I Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pan Miłosz Jarzyński, który poinformował o podejmowanych przez Inspekcję działaniach w celu minimalizacji zagrożeń pożarowych w miejscach zbierania i przetwarzania odpadów.

Data publikacji : 21.06.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 929
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski