Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

19.06.2018

Udział przedstawicieli Delegatur WIOŚ w Ostrołęce i Ciechanowie w Mazowieckich Dniach Zdrowia w Przasnyszu

W dniu 16.06.2018 r. na rynku w mieście Przasnysz odbył się piknik w ramach Mazowieckich Dni Zdrowia, w którym wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie z Delegatur w Ostrołęce i Ciechanowie.

Uczestnicy pikniku przy stoisku WIOŚ mogli zapoznać się z:

  • obserwacjami mikroskopowymi fauny i flory występującej w środowisku wodnym,
  • pomiarami hałasu specjalnie przystosowanym do tego celu ambulansem pomiarowym,
  • prezentacjami:
    • Wpływ jakości wody na stan środowiska przyrodniczego i zdrowie człowieka,
    • Roczna ocena powietrza w województwie mazowieckim w 2017,
  • broszurami i ulotkami tematycznymi związanymi z różnymi komponentami środowiska.

Wśród najmłodszych dużym zainteresowaniem cieszyły się obserwacje mikroskopowe fauny i flory występującej w środowisku wodnym, balony promujące segregację odpadów oraz tzw. tarcze odpadowe wskazujące sposób postępowania z odpadami komunalnymi.

Data publikacji : 19.06.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 701
Opublikowane przez Iwona Kalinowska-Witowska