Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

13.06.2018

Udział przedstawicieli Delegatury WIOŚ w Ostrołęce w Mazowieckich Dniach Zdrowia

W Ostrołęce, w dniu 9 czerwca br. inaugurowano Mazowieckie Dni Zdrowia. Miejscem spotkania wielu organizacji, służb i inspekcji była miejska plaża nad rzeką Narwią. Słoneczny, ciepły dzień, wiele atrakcji i ciekawy program zainteresowały wielu mieszkańców Ostrołęki i okolic. Na scenie, w tle której odbijał się wartki nurt rzeki, zaprezentowały się lokalne instytucje, promujące zdrowy tryb życia oraz maluchy z ostrołęckich szkół i przedszkoli.

W imprezie udział wzięli pracownicy Delegatury w Ostrołęce Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Kolorowe banery, ulotki tematyczne, balony i pomoce dydaktyczne przyciągnęły uwagę licznie odwiedzających nasz namiot zarówno starszych jak i młodszych uczestników pikniku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pomiary hałasu i pomiary podstawowych parametrów charakteryzujących jakość wody pobranej wprost z rzeki Narwi, tj.: temperatury, pH, przewodności elektrolitycznej i zawartości tlenu. Przedstawione zostały dwie prezentacje: „Roczna ocena powietrza w województwie mazowieckim w 2017 roku” i „Wpływ jakości wody na stan środowiska przyrodniczego i zdrowie człowieka”.

Data publikacji : 13.06.2018

Data modyfikacji : 18.06.2018 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 908
Opublikowane przez Iwona Kalinowska-Witowska