Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

13.06.2018

Udział przedstawicieli Delegatury WIOŚ w Radomiu w Pikniku Zdrowia

W dniu 10.06.2018r. na radomskim deptaku (ul. Żeromskiego) odbył się VI Piknik Zdrowia. Kolejny raz na zaproszenie Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu wzięli udział w Pikniku. Wzorem ubiegłego roku podczas pikniku promowano zdrowy styl życia oraz współpracę organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych w zakresie działań prozdrowotnych i społecznych. Uczestnicy VI Pikniku Zdrowia, mogli zapoznać się z ofertą WIOŚ, która obejmowała:

  • pomiary hałasu z różnych  źródeł np. krzyk, śpiew (w formie konkursów),
  • obserwacje mikroskopowe próbek wód powierzchniowych,
  • pokaz zdjęć przedstawiających organizmy fitoplanktonowe, fitobentosowe, makrozoobentosowe, makrofity, które są wykorzystywane do oceny stanu ekologicznego wód,
  • pokaz zdjęć i krótkich filmów dotyczących zakażenia jajami pasożytów występujących w osadach ściekowych, ściekach.

Ponadto przedstawiciele WIOŚ odpowiadali na szereg pytań uczestników pikniku. Pytania najczęściej dotyczyły zanieczyszczenia powietrza. Zainteresowane osoby korzystały z ulotek i opracowań przygotowanych na potrzeby Pikniku Zdrowia.

Oferta WIOŚ wzbudziła duże zainteresowanie uczestników pikniku, zarówno tych młodszych jak i starszych.

Data publikacji : 13.06.2018

Data modyfikacji : 18.06.2018 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 671
Opublikowane przez Iwona Kalinowska-Witowska