Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

07.06.2018

Pożar w miejscu magazynowania odpadów przy ul. Kampinoskiej w Warszawie

7 czerwca 2018 r., o godz. 10:46 na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie, prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. wybuchł pożar. Zapaliła się pryzma ok. 40 Mg odpadów wielkogabarytowych klasyfikowanych jako odpady inne niż niebezpieczne.

W działaniach gaśniczych brało udział 5 wozów bojowych (gaśniczych) PSP. Prowadzący akcję ratowniczą nie zadysponował jednostki chemicznej straży pożarnej. Pożar został ugaszony w dniu dzisiejszym o godz. 11:30. Wytworzone ścieki pogaśnicze zostały odprowadzone poprzez wewnętrzną kanalizację zakładową i osadniki do miejskich urządzeń kanalizacyjnych będących własnością MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

Miejsce zdarzenia zostało przez PSP przekazane kierującemu Zakładem z poleceniem zabezpieczenia i dozorowania pogorzeliska przez 24 godziny.

Na miejsce zdarzenia został również zadysponowany patrol Policji, który prowadził działania własne w ramach posiadanych kompetencji.

Nie jest znana przyczyna pożaru. Z informacji uzyskanych przez WIOŚ w Warszawie w godzinach popołudniowych czynności w sprawie ustalenia przyczyny pożaru będzie prowadził biegły wyznaczony przez Policję.

W wyniku zdarzenia nie było ewakuacji mieszkańców, nie ma osób poszkodowanych oraz nie wstrzymano pracy zakładu.

W związku z ww. zdarzeniem inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie podjęli czynności kontrolne na terenie zakładu, w ramach których m. in. zweryfikują czy Zakład prawidłowo zagospodarował powstałe w wyniku pożaru odpady, a także czy miejsce i sposób magazynowania zbieranych odpadów wielkogabarytowych jest zgodny z wymogami prawa i decyzją na zbieranie odpadów jaką posiada zakład.

Dalsze działania WIOŚ w Warszawie uzależnia od ustaleń trwającej kontroli.

Data publikacji : 07.06.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 582
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski