Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

06.06.2018

Aktualizacja ulotek

Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi ulotkami.

W ulotce „Stan jakości powietrza” są zawarte informacje dotyczące:

 • najważniejszych zanieczyszczeń powietrza,
 • które z zanieczyszczeń przekracza dozwolone normy,
 • jakie są przyczyny tych przekroczeń,
 • gdzie są mierzone zanieczyszczenia,
 • w jaki sposób można ograniczyć emisję szkodliwych substancji.

 

Z ulotki „Pyły zawieszone TSP, PM10, PM2,5” można się z dowiedzieć m.in.:

 • czym są pyły zawieszone,
 • dlaczego są one groźne,
 • jakie są poziomy alarmowe w powietrzu.

 

Ulotka „Metale i WWA w pyle PM10 [arsen, kadm, nikiel, ołów, benzo(a)piren]” obejmuje  m.in. wiadomości dotyczące:

 • metali ciężkich, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA),
 • dlaczego są one groźne,
 • które z tych zanieczyszczeń przekracza dozwolone normy,
 • jakie są przyczyny tych przekroczeń,
 • gdzie są mierzone te zanieczyszczenia,
 • w jaki sposób można ograniczyć emisję szkodliwych substancji.

 

Z ulotki „Ozon w pigułce cz. 1 (ozon „zły”)” można się dowiedzieć m.in.:

 • czym jest ozon,
 • kiedy i dlaczego jest on groźny,
 • czy przekracza dozwolone normy,
 • jakie są przyczyny podwyższonych stężeń,
 • gdzie są mierzone zanieczyszczenia,
 • w jaki sposób można ograniczyć emisję szkodliwych substancji.

 

W ulotce „Ozon w pigułce cz. 2 (ozon „dobry”)” zamieszczono m.in.:

 • kiedy i dlaczego ozon jest „dobry”,
 • czy nie jest go za mało,
 • jakie są przyczyny spadku stężeń,
 • jakie są skutki jego niedoboru.

 

W ulotce „Nie wypalaj traw! Nie zabijaj” przypominamy, że wypalanie roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, trzcinowiskach lub szuwarach jest zabronione. Informujemy o negatywnych skutkach wypalania traw i zarośli.

 

Zachęcamy również do zapoznania się ze zaktualizowaną ulotką „Barszcz Sosnowskiego” informującą o rozpoznawaniu i usuwaniu barszczy kaukaskich oraz z ulotką „Jak rozpoznać barszcz Sosnowskiego?” Dla ochrony przyrody oraz  skutecznej walki z barszczem Sosnowskiego,  znaczenie ma prawidłowe odróżnienie gatunków inwazyjnych od roślin gatunków rodzimych a w niektórych przypadkach chronionych. Więcej informacji a także profesjonalne wsparcie w walce z barszczem Sosnowskiego znajduje się na stronie http://barszcz.edu.pl.

 

Te i inne ulotki dostępne są w dziale Publikacje WIOŚ.

Data publikacji : 06.06.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 611
Opublikowane przez Iwona Kalinowska-Witowska