Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

24.05.2018

Pożar w miejscu magazynowania odpadów przy ul. Zawodzie w Warszawie

W dniu 23 maja 2018 r. około godziny 21.30 na terenie zakładu Remondis Sp.z o.o. przy ul. Zawodzie 18 w Warszawie wybuchł pożar. Zapaliły się odpady inne niż niebezpieczne magazynowane pod otwartą wiatą, takie jak – gabaryty, drewno i opony. Ogień przemieścił się także na zbelowane kostki odpadów opakowaniowych z papieru i tworzyw sztucznych, znajdujące się przed wiatą.

W działaniach gaśniczych brało udział ok. 40 zastępów PSP i OSP. Na terenie zakładu działania prowadziła również Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego JRG 6. Pożar został ugaszony w dniu dzisiejszym o godz. 0.50. Do rana trwało dogaszanie i monitoring pogorzeliska. Aktualnie ustalana jest przyczyna pożaru.

Na skutek zdarzenia nie doszło do ewakuacji mieszkańców, nie ma też osób poszkodowanych.

Z dokonanych ustaleń wynika, że w dniu 24 maja 2018 r. zakład pracuje, wstrzymano wyłącznie przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych.

W związku z ww. zdarzeniem inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie podjęli czynności kontrolne na terenie zakładu, w szczególności nadzorem zostaną objęte zagadnienia związane z prawidłowym zagospodarowaniem odpadów wytworzonych w związku ze zdarzeniem oraz ścieków gaśniczych, które zostały zgromadzone w szczelnym zbiorniku retencyjnym.

Dalsze ewentualne działania WIOŚ w Warszawie w przedmiotowej sprawie będą uzależnione od ustaleń trwającej kontroli.

W uzupełnieniu badań jakości powietrza prowadzonch przez Straż Pożarną (JRG-6), WIOŚ w Warszawie w dniu 24 maja 2018 r. przeprowadził badania za pomocą mobilnego chromatografu gazowego GCMS. W okolicach pogorzeliska nie stwierdzono podwyższonych stęzeń lotnych związków organicznych.

  • widok na pogorzelisko
    widok na pogorzelisko
  • widok na wiatę objętą pożarem oraz spalone odpady
    widok na wiatę objętą pożarem oraz spalone odpady
  • zbiornik retencyjny wód opadowych i ścieków pożarniczych
    zbiornik retencyjny wód opadowych i ścieków pożarniczych
Data publikacji : 24.05.2018

Data modyfikacji : 25.05.2018 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 1306
Opublikowane przez Iwona Kalinowska-Witowska