Aktualności

16.05.2018

Pożar składowiska odpadów w Radomiu – Wincentowie

13 maja 2018r. około godz. 15.15 na czaszy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Radomiu – Wincentowie wystąpił pożar. Ogień objął ok. 2 ha wierzchniej warstwy składowiska od strony południowo-wschodniej.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prowadzących akcję ratowniczą funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu pożar gasiło 12 zastępów PSP z Radomia oraz strażacy z Ochotniczych Straży Pozarnych z Jedlni-Letnisko, Jedlińska, Wielogóry i Pionek.

Działania ratownicze zostały zakończona 14 maja 2018 r.

Ze wstępnych informacji przekazanych przez prowadzącego składowisko wynika, że nie doszło do uszkodzenia instalacji odgazowywania składowiska.

W związku z ww. zdarzeniem inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu podjeli na terenie składowiska czynności kontrolne, w trakcie których zostanie dokonana m. in. ocena, czy w związku z zaistnieniem sytacji awaryjnej, prowadzący składowisko zastosował procedury wskazane w posiadanych decyzjach administracyjnych z zakresu ochrony środowiska.

Dalsze ewentualne działania WIOŚ w Warszawie w przedmiotowej sprawie są uzależnione od ustaleń trwającej kontroli.

Bookmark and Share
Data publikacji : 16.05.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 518
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski