Aktualności

14.05.2018

Udział Przedstawicieli Delegatury WIOŚ w pracach grupy roboczej do spraw błękitno - zielonej infrastruktury i różnorodności biologicznej w ramach realizacji projektu LIFERADOMKLIMA-PL

W dniu 10 maja 2018 roku przedstawiciele WIOŚ Warszawa Delegatury w Radomiu wzięli udział w pracach grupy roboczej omawiającej zagadnienia wynikające z opracowania pn. „Koncepcja adaptacji istniejącego zbiornika Borki i stawów kolmatacyjnych do zmian klimatu” oraz z opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Adaptacja istniejącego zbiornika Borki i stawów kolmatacyjnych do zmian klimatu”. W trakcie spotkania przedstawiciel Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Katedry Ekologii Stosowanej przedstawił zakres prac remontowych planowanych dla zbiornika Borki w Radomiu oraz rozwiązania wariantowe retencjonowania wód opadowych i roztopowych ze zlewni zbiornika. Grupa robocza szczegółowo dyskutowała nad znaczeniem i rozmiarami planowanych przegród w stawach kolmatacyjnych, których zadaniem jest przełapanie większości zawiesin dopływających do zbiornika. Dyskusji poddano aktualny stan i zakres prac remontowych dla jazu zamykającego czaszę zbiornika. Zainteresowanie wzbudził również wariant projektu uwzględniający polder zalewowy zlokalizowany powyżej zbiornika oraz zastosowanie dyfuzorów do poprawy jakości wód zbiornika Borki. Grupa robocza uzgodniła, że ważna będzie analiza bilansu wodno-gospodarczego i określenie zmian czasu retencji wody dla zbiornika Borki.

Zbiornik Borki w Radomiu ma powierzchnię 12 ha, długość 850 m i szerokość 230 m. Wokół zbiornika wybudowano ścieżkę rowerową i ciąg pieszy o długości około 2 km. Ze względu na swoje położenie w granicach miasta i infrastrukturę (boiska sportowe, plaże, place zabaw, wypożyczalnia sprzętu sportowego, punkty gastronomiczne), jest najpopularniejszym miejscem czynnego wypoczynku mieszkańców, kąpieli, amatorskiego uprawiania sportu (również wędkarskiego) oraz miejscem imprez sportowych i kulturalnych.

Bookmark and Share
Data publikacji : 14.05.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 360
Opublikowane przez Iwona Kalinowska-Witowska