Aktualności

10.05.2018

Prezentacja stacji pomiarowej przez przedstawiciela WIOŚ w Warszawie w ramach 34 Wspólnych Spotkań Grup Roboczych Międzynarodowych Programów Współpracy

W dniu 8 maja br. w ramach 34 Wspólnych Spotkań Grup Roboczych Międzynarodowych Programów Współpracy w zakresie monitoringu wpływu zanieczyszczeń powietrza na rzeki i jeziora (ICP Waters) oraz zintegrowanego monitoringu wpływu zanieczyszczeń powietrza na ekosystemy (ICP Integrated Monitoring) działających w ramach Konwencji EKG ONZ o Transgranicznym Przemieszczaniu Zanieczyszczeń na Dalekie Odległości (UNECE CLRTAP), pracownik Laboratorium zaprezentował i omówił rolę regionalnej stacji pomiarowej WIOŚ w Warszawie zlokalizowanej w miejscowości Granica, gm. Kampinos.

Bookmark and Share
Data publikacji : 10.05.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 456
Opublikowane przez Iwona Kalinowska-Witowska