Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

21.03.2018

Udział Laboratorium WIOŚ w Warszawie w 20 Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab

Podczas trwania 20 Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab, które odbyły się w Warszawie w dniach 14 - 16 marca i były objęte patronatem przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Laboratorium WIOŚ w Warszawie wystawiło w dniu 15 marca  stację mobilną do pomiarów jakości powietrza. Pracownicy obsługujący sprzęt pomiarowy, służyli wyjaśnieniami dotyczącymi stosowania w praktyce wystawionego sprzętu.

Przedstawiciele GIOŚ podczas sesji poświęconej ochronie środowiska wygłosili prezentację nt. wykonywania pomiarów jakości powietrza i ich udostępniania społeczeństwu.

Data publikacji : 21.03.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 745
Opublikowane przez Iwona Kalinowska-Witowska