Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

15.02.2018

Udział przedstawicieli WIOŚ w Warszawie Delegatura w Płocku w szkolenia na temat racjonalnej gospodarki nawozami i wykorzystywania osadów ściekowych.

2 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Rybno (pow. sochaczewski) zostało zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Bielice szkolenie na temat racjonalnej gospodarki nawozami i wykorzystywania osadów ściekowych.

Jednym z tematów omawianych w trakcie prowadzonych zajęć było przedstawienie przez przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Płocku zasad kontroli podmiotów i osób fizycznych w obszarze rolnictwa oraz przykłady nieprawidłowości ujawnianych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, jak również wskazanie sankcje wynikające z naruszeń i nieprawidłowości.

Data publikacji : 15.02.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 866
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski