FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Aktualności

02.02.2018

Udział przedstawiciela WIOŚ w Warszawie w posiedzeniu sesji Rady Powiatu w Płocku

W dniu 31 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Powiatu w Płocku, w ramach której przedstawiono informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Płocku o stanie środowiska w województwie mazowieckim ze szczególnym uwzględnieniem powiatu płockiego oraz informację o działalności kontrolnej w województwie mazowieckim ze szczególnym uwzględnieniem powiatu płockiego za 2016 rok.

Przedstawiciel Delegatury WIOŚ w trakcie sesji omówił następujące zagadnienia:

  • Zadania i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska,
  • Informacja o działalności kontrolnej WIOŚ w Warszawie Delegatura w Płocku,
  • Wybrane problemy na terenie powiatu płockiego:
  • powietrze,
  • ograniczenie niskiej emisji,
  • rolnictwo,
  • gospodarka odpadami,
  • gospodarka odpadami komunalnymi,
  • ochrona wód.

Informacja o stanie środowiska w województwie mazowieckim ze szczególnym uwzględnieniem powiatu płockiego w 2016 roku została przedstawiona w formie pisemnej.

W sesji Rady Powiatu w Płocku uczestniczyła Kierownik Delegatury Pani Katarzyna Jasińska,  która przedstawiła uczestnikom spotkania prezentację multimedialną omawiającą informację o działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na terenie województwa i powiatu 2016 r. oraz odpowiadała na szczegółowe pytania.

Rada Powiatu Płockiego pozytywnie oceniła ww. informację przedstawioną na sesji.

Bookmark and Share
Data publikacji : 02.02.2018

Data modyfikacji : 02.02.2018 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 363
Opublikowane przez Iwona Kalinowska-Witowska