FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Aktualności

04.12.2017

Udział przedstawicieli WIOŚ w Warszawie w posiedzeniu Rady Powiatu Szydłowieckiego

W dniu 30 listopada odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Szydłowieckiego, którego przedmiotem było m. in. przedstawienie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu o stanie środowiska naturalnego w powiecie szydłowieckim za 2016 rok.

Przedstawiciele Delegatury WIOŚ w trakcie obrad szczegółowo omówili:

  • stan czystości powietrza,
  • informację o gospodarce odpadami komunalnymi na terenie powiatu,
  • ocenę stanu jakości wód powierzchniowych,
  • wyniki 38 kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcze na terenie powiatu.

Przedstawiciele WIOŚ w Warszawie wyrazili również pełne poparcie dla działań jakie są inicjowane przez Radę Powiatu Szydłowieckiego w celu ograniczenia emisji substancji szkodliwych do powietrza, w tym do projektu „przyłączania domów jednorodzinnych do sieci ciepłowniczej w miejscowości Szydłowiec”.

Rada Powiatu Szydłowieckiego pozytywnie oceniła działania podejmowane przez Delegaturę WIOŚ w Radomiu.

Bookmark and Share
Data publikacji : 04.12.2017

Data modyfikacji : 04.12.2017 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 286
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski