FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Aktualności

06.06.2017

Aktualność z dnia 06.06.2017 r. Aktualizacja ulotki ”Metale i WWA w pyle PM10 [arsen, kadm, nikiel, ołów, benzo(a)piren]”

Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowaną ulotką „Metale i WWA w pyle PM10 [arsen, kadm, nikiel, ołów, benzo(a)piren]” wykonaną przez WIOŚ w Warszawie.

Można się z niej dowiedzieć m.in.:

  • czym są metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA),

  • dlaczego są one groźne,

  • które z zanieczyszczeń przekracza dozwolone normy,

  • jakie są przyczyny tych przekroczeń,

  • gdzie są mierzone zanieczyszczenia,

  • w jaki sposób można ograniczyć emisję szkodliwych substancji.

 Ta i inne ulotki dostępne są w dziale Publikacje WIOŚ.

Okładka Metale i WWA w pyle PM10 [arsen, kadm, nikiel, ołów, benzo(a)piren]

 

Pliki do pobrania

Bookmark and Share
Data publikacji : 06.06.2017

Data modyfikacji : 06.06.2017 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 399
Opublikowane przez Tomasz Klech
Wydział monitoringu środowiska