FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

06.05.2016

AKTUALNOŚCI z dnia 05.05.2016 r. Informacja o Pikniku Naukowym 2016

W dniu 7 maja 2016 r. odbędzie się 20. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na terenie PGE Narodowym w Warszawie.

Piknik rozpocznie się o godzinie 11.00 i potrwa do 20.00.

Hasłem tegorocznego Pikniku Naukowego jest „ZDROWIE”.

Wstęp dla odwiedzających jest bezpłatny.

Organizatorzy i wystawcy szykują dla uczestników mnóstwo atrakcji.

Na stanowisku Ministerstwa Środowiska (C55 w sektorze 4 od Al. Zielenieckiej) zaprezentowane będą należące do Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ w Krakowie oraz WIOŚ Warszawie):

  • Mobilna stacja do pomiarów jakości powietrza wyposażona w pełen zestaw analizatorów potrzebnych do automatycznego monitoringu jakości powietrza: m.in. mierniki automatycznego pomiaru stężenia pyłu PM10 i PM2,5 oraz analizatory do pomiarów stężeń zanieczyszczeń gazowych (SO2, O3, CO, NOx).
  • Mobilna stacja monitoringu hałasu emitowanego do środowiska. Służy ona do prowadzenia pomiarów hałasu z różnego rodzaju źródeł (hałas drogowy, kolejowy, lotniczy) i jest wyposażona w miernik do pomiaru hałasu wraz z oprzyrządowaniem, komputer przenośny do lokalnego sterowania stacją oraz specjalistyczne oprogramowanie zawierające program do sporządzania map akustycznych (CADNA A).
  • Detektor zdalny chmury substancji niebezpiecznych na samochodzie uterenowionym – urządzenie umożliwia prowadzenie analizy substancji znajdujących się w powietrzu.
  • Spektrometr w podczerwieni do badania próbek stałych i ciekłych.
  • Analizator chemiczny do badania próbek stałych i ciekłych.
  • Mikroskopy oraz komputer do prezentacji danych.

Wszyscy uczestnicy będą mogli wejść do mobilnego laboratorium oraz zapoznać się z jego funkcjonowaniem. Osoby prowadzące pomiary zapoznają uczestników z zasadami przeprowadzanych badań oraz  ich wynikami. Poza tym będą rozdawane ulotki dotyczące niskiej emisji, pyłu zawieszonego, hałasu, pasożytów jelitowych itp.

Program 20. Pikniku Naukowego znajduję się pod adresem www.pikniknaukowy.pl.

Bookmark and Share
Data publikacji : 06.05.2016

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 646
Opublikowane przez Ewa Pacholska