FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

28.04.2016

AKTUALNOŚCI 28.04.2016 r. konferencja dot. projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia” – LIFE14 CCA/Pl/000101

W dniu 18 kwietnia 2016 roku odbyła się konferencja dotycząca projektu, którego wnioskodawcą i beneficjentem jest Gmina Miasta Radom, a współbeneficjentami Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., Uniwersytet Łódzki oraz FPP Enviro Sp. z o.o.

Celem głównym projektu jest „Stworzenie przestrzeni miejskiej w Radomiu o zwiększonej odporności na zmiany klimatu poprzez budowę demonstracyjnej zielonej i niebieskiej infrastruktury opartej na podejściu ekosystemowym.” Wśród innych celów wymienia się między innymi złagodzenie zagrożeń powodzi i suszy, stworzenie miejsc różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych i lądowych, poprawę jakości życia mieszkańców oraz osiągnięcie celu środowiskowego w postaci co najmniej dobrego stanu wód.

Podczas konferencji wystąpienia mieli przedstawiciele władz miasta, Wodociągów Miejskich, NFOŚiGW, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Urzędu Miejskiego w Kopenhadze, przedstawiciel ICLEI, Ministerstwa Środowiska, Instytutu na rzecz Ekorozwoju, firmy MiljØ&Samarbejder z Kopenhagi, Uniwersytetu Łódzkiego, Amphi Consult i FPP Enviro.

Całkowity koszt projektu wynosi 24.291.746 zł, dofinansowanie z Komisji Europejskiej z programu LIFE wynosi 12.207.760 zł, dofinansowanie z NFOŚiGW 6.494.305 zł.

Na stronie internetowej projektu http://life.radom.pl/ można zaznajomić się z jego celami, z zarysem planowanych działań, spodziewanymi efektami oraz z pilotażowymi i demonstracyjnymi aspektami projektu.

Bookmark and Share
Data publikacji : 28.04.2016

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 614
Opublikowane przez Ewa Pacholska