Rejestracja w systemie

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter: Rejestracja w systemie

Jeśli chcesz edytować/usunąć swoje dane, zaloguj się.


Przypomnij hasło

Zakres badań i pomiarów

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie  wykonuje badania i pomiary w zakresie:

● wykonywania analiz fizykochemicznych w różnych komponentach środowiska,
● wykonywania badań bakteriologicznych i hydrobiologicznych w wodach powierzchniowych,
● wykonywania badań parazytologicznych w ściekach i osadach ściekowych,
● pomiarów zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (imisja)w SOJP,
● pomiarów  emisji gazów odlotowych do powietrza,
● pomiarów hałasu przemysłowego i komunikacyjnego: drogowego, kolejowego i lotniczego,
● pomiarów pola elektromagnetycznego- składowej elektrycznej i magnetycznej,
● pomiarów gazów składowiskowych.

Szczegółowy zakres badań objętych akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji, wykonywanych przez Laboratorium WIOŚ w Warszawie, dostępny jest na stronie internetowej www.pca.gov.pl -> Akredytowane podmioty -> Laboratoria badawcze, po wpisaniu numeru akredytacji: AB 322.

Załączniki do strony

Bookmark and Share
Data publikacji 10.09.2011

Data modyfikacji 16.02.2017Rejestr zmian
Liczba wizyt: 12987
Autor: Mirosława Zbroś
Opublikowane przez Mirosława Zbroś