PetycjeData złożenia petycji (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

1
Lp. Data złożenia petycji Petycja Podmiot wnoszący petycję* Dodatkowe informacje Status
1 22.11.2016

Petycja z dnia 22.11.2016 r.

Więcej W TOKU
* - Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana (tylko w przypadku wyrażenia zgody)