Rejestr decyzjiIlość rekordów w bazie

77
Lp. Numer karty informacyjnej Rodzaj dokumentu Nazwa dokumentu Temat dokumentu
1 MM.7062.24/2015 decyzja Zakład usług asenizacyjnych Marek Bakun za odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych z poza regionu Warszawskiego ochrona powierzchni ziemi
2 WA/s/32/2015 decyzja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.. dot. oczyszczalni ścieków w Łomiankach ochrona wód
3 RA/p/4/2016 decyzja MALCHEM Sp. z o.o. Sułkowice 4, 05 -650 Chynów ochrona powietrza
4 RA/p/5/2016 decyzja RABR Sp. z o.o. 02-797 Warszawa, ul.KEN 36 lok.112B, Zakład Produkcyjny w Radomiu, ul.Banacha 117 ochrona powietrza
5 7061.1 decyzja EMWAJ jĘDRZEJCZYK I SPÓŁKA Sp. J ul. Wolska 7, 05-650 Chyrów ochrona przed hałasem
6 7061.2 decyzja Gminy Siennica ochrona wód
7 7061.3 decyzja Gminy Siennica ochrona wód
8 7061.4 decyzja Gminy Siennica ochrona wód
9 7061.5 decyzja Gminy Dąbrówka ochrona wód
10 7061.8.2015 decyzja EMWAJ JĘDRZEJCZYK I SPÓŁKA Sp. J ul. Wolska 7, 05-650 Chyrów inne