Rejestracja w systemie

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter: Rejestracja w systemie

Jeśli chcesz edytować/usunąć swoje dane, zaloguj się.


Przypomnij hasło

Komunikaty

Data publikacji 09.03.2017

KOMUNIKAT z dnia 9 marca 2017 r. Udział Laboratorium WIOŚ w Warszawie w spocie informacyjnym Polskiego Centrum Akredytacji

Laboratorium WIOŚ w Warszawie uczestniczyło w realizacji nagrania materiału informacyjnego przygotowywanego przez Polskiego Centrum Akredytacji. W nagraniu do materiału pt. Akredytacja na rzecz zapewnienia jakości badań powietrza w kierunku „smogu” wzięli udział pracownicy laboratorium pobierający próbki pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz pracownicy wykonujący pomiary i badania związane z jakością powietrza.

Przedstawiciele PCA poinformowali o roli Polskiego Centrum Akredytacji jako instytucji udzielającej akredytacji, zasadach przyznawania akredytacji oraz o korzyściach płynących z posiadanej akredytacji dla laboratoriów działających w obszarze regulowanym prawem.

Materiał jest dostępny pod linkiem: https://www.pca.gov.pl/press-room/media/akredytacja-na-rzecz-zapewnienia-jakosci-badan-powietrza-w-kierunku-smogu,93.html.

Bookmark and Share
Data publikacji 09.03.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 407
Autor:
Opublikowane przez Iwona Kalinowska-Witowska