Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

28.11.2016

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ćwiczeń, przeprowadzonych na terenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Terminal Gazu Płynnego

W dniu 23 listopada 2016 r. zostały przeprowadzone ćwiczenia, mające na celu sprawdzenie realizacji procedur zawartych w zewnętrznym oraz wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym dla Terminalu Gazu Płynnego Orlen Paliwa Sp. z o.o. w Płocku ul. Długa 1.

Scenariusz ćwiczeń zakładał wyciek i pożar skrajnie łatwopalnego gazu skroplonego z uszkodzonej cysterny samochodowej.

W ramach ćwiczeń przeprowadzono: akcję ratowniczo gaśniczą, działania ewakuacyjne i medyczne dla osób poszkodowanych i zagrożonych, a także sprawdzono współdziałanie poszczególnych służb, instytucji i podmiotów działających przy likwidacji skutków zdarzenia.

W ćwiczeniach brały udział: jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Zakładowych Straży Pożarnych PKN ORLEN S.A. oraz PERN S.A.; Policji, Straży Miejskiej, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, pracownicy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku, oraz pracownicy WIOŚ Delegatury w Płocku.

Przedstawiciel WIOŚ Delegatury w Płocku uczestniczył w pracach sztabu taktycznego, który został utworzony w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

Podczas prowadzonych ćwiczeń zostały sprawdzone wewnętrzne procedury WIOŚ obejmujące organizowanie wyjazdu w teren w przypadku zgłoszenia wystąpienia poważnej awarii, komunikowanie się i przepływ informacji oraz współpracę ze służbami ratowniczymi.

Bookmark and Share
Data publikacji : 28.11.2016

Data modyfikacji : 28.11.2016 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 508
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski