Rejestracja w systemie

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter: Rejestracja w systemie

Jeśli chcesz edytować/usunąć swoje dane, zaloguj się.


Przypomnij hasło

Aktualności

Data publikacji 28.12.2017

Inspekcja Ochrony Środowiska wspiera działania KAS na terenie Wólki Kosowskiej

W dniu 19 grudnia 2017 r. pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska: inspektorzy z  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadzili oględziny terenu targowiska w Wólce Kosowskiej, na którym prowadzony był nielegalny handel podrobionymi towarami.

Kontrola Inspekcji wykazała szereg nieprawidłowości. Ujawniono kilkaset pojazdów dostawczych, wykorzystywanych głównie jako miejsca przechowywania towarów. Podkreślić należy, iż znaczna część tych pojazdów była w bardzo złym stanie technicznym i zawierała niebezpieczne elementy takie jak silniki, akumulatory czy płyny eksploatacyjne. Inspektorzy przeprowadzili inwentaryzację wszystkich zmagazynowanych na tym terenie pojazdów oraz sporządzili dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan techniczny każdego z nich. Kontrola wykazała również obecność odpadów opakowaniowych po sprzedawanych towarach bezładnie porozrzucanych na całym terenie.

Zdaniem Inspekcji, niewątpliwie taki stan rzeczy jest poważnym zagrożeniem dla jakości środowiska z uwagi na możliwość zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych. Z tego też powodu,  dokonane ustalenia będą stanowiły podstawę do podjęcia przez Inspekcję dalszych działań, ukierunkowanych przede wszystkim na wyegzekwowanie usunięcia odpadów z terenu targowiska i przekazanie ich do uprawnionych odbiorców.

Ponadto, w przedmiotowej sprawie,  Inspekcja Ochrony Środowiska podejmie współpracę z samorządem gminnym, który jest instytucją właściwą, sprawującą nadzór nad wykonaniem szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Bookmark and Share
Data publikacji 28.12.2017

Data modyfikacji 28.12.2017Rejestr zmian
Liczba wizyt: 104
Autor:
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski