Rejestracja w systemie

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter: Rejestracja w systemie

Jeśli chcesz edytować/usunąć swoje dane, zaloguj się.


Przypomnij hasło

Aktualności

Data publikacji 27.06.2017

AKTUALNOŚĆ 26.06.2017 r. Udział Przedstawiciela Delegatury WIOŚ w Radomiu w sesji Rady Powiatu w Zwoleniu

W trakcie posiedzenia Rady Powiatu w Zwoleniu, jakie odbyło się w dniu 22 czerwca 2017 r., podjęto między innymi uchwałę w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu, o stanie środowiska naturalnego w powiecie zwoleńskim za 2016 rok.

Radnym została przekazana informacja dotycząca monitoringu wód rzeki Iłżanki i Modrzejowianki. Na terenie powiatu działa dziesięć oczyszczalni ścieków, które łącznie w 2016 roku odprowadziły do wód powierzchniowych lub do ziemi 924,8 tys. m3 ścieków oczyszczonych, a spośród nich najwięcej oczyszczalnia ścieków w Zwoleniu 619 tys. m3. Dalej scharakteryzowano stan czystości powietrza na podstawie badań dla strefy mazowieckiej, które wskazały na występowanie ponadnormatywnych zawartości pyłów PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu w pyle PM10 oraz ozonu. Radnym przekazano również informacje o gospodarce odpadami komunalnymi na terenie powiatu. Podkreślono, że wszystkie gminy osiągnęły założenia przewidziane na rok 2016 w zakresie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Na koniec przedstawiono wyniki kontroli 34 podmiotów gospodarczych z terenu powiatu zwoleńskiego.

Ze względu na wyczerpującą informację o stanie środowiska powiatu zwoleńskiego w 2016 roku Rada Powiatu Zwoleńskiego pozytywnie oceniła działania, podejmowane przez Delegaturę WIOŚ w Radomiu.

Bookmark and Share
Data publikacji 27.06.2017

Data modyfikacji 27.06.2017Rejestr zmian
Liczba wizyt: 180
Autor:
Opublikowane przez Iwona Kalinowska-Witowska